Kanter

 

  • Naturkant er en bruddkant som har oppstått naturlig for lenge siden pga. forskyvninger i fjellet.
  • Skifer kan klippes ved hjelp av en skifersaks, opp til 2,5 cm tykk. (Oppdal Sten produserer ikke produkter med klippet kant)
  • Hvis skiferen hugges på en røff måte uten at den risses blir kanten råhugget, noe som gir den et grovere preg.
  • Det spesielle med skifer fra Oppdal er at den kan hugges på samme måte som glass ripes og knekkes. Det gir skiferen en fin hugget kant, som harmonerer godt med overflaten.
  • Skiferen kan også sages noe som gir den en fin slett og matt kant.