Åpenhetsloven

Morselskap:


Oppdal Sten AS er en bergverksbedrift som drifter 2 skiferforekomster lokalisert i Oppdal kommune.
Grunneiere som Oppdal Sten har grunneieravtale med er Statsskog og Oppdal bygdealmenning.
Begge bruddene har konsesjon gitt av Direktoratet for Mineralforvaltning.


I tillegg så har Oppdal Sten en fabrikk for videreforedling lokalisert i Oppdal Sentrum.
Våre kunder er stort sett forhandlere rundt i landet. Vi har også en liten andel som går på eksport yil Svetige, Danmark og Tyskland.

Bedriftens foretningsadresse er: Kåsvegen 2, 7340 Oppdal.


Virksomhetens Organisering:

Oppdal Sten (OS) Konsern består av 4 selvstendige aksjeselskap hvorav Oppdal Sten org.nr: 966 234 547 er morselskap.

De tre andre selskapene er:
- Oppdal maskinkompani (OMK) org.nr. 915 019 463
- Palmer Gotheim Skiferbrudd (PGS) org.nr. 984 631 359
- Oppdal Sten Eiendom (OSE) org.nr. 980 023 400

Selskapenes organisering, driftsområde og kontaktinfo.

Selskap  Driftsområde Styreleder Daglig leder Kontaktadresse
OS Brudd og skiferproduksjon Målfrid Rustad Petter Bye Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
OMK Maskinentreprenør Geir S. Jacobsen Audun Mjøen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
PGS Brudd og skiferproduksjon Målfrid Rustad Petter Bye Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
OSE Eiendomsselskap Geir S. Jacobsen Geir S. Jacobsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Aktsomhetsvurderinger:

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt 
sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Med aktsomhetvurderinger menes:

- Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
- Kartlegge og vurdere mulige og eventuelle faktiske negative konsekvenser.
- Iverksette tiltak for å forebygge og begrense negative konsekvenser.
- Kommunisere med berørte interessenter om tiltak for å håndtere negative konsekvenser.
- Utarbeide retningslinjer for å informere, håndtere og stanse eventuelle negative konsekvenser for grunnlegende
  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

HMS:  

Det er gode rutiner innarbeidet i driften for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, besøkende og for det yttre miljø.

Bedriften er tilknyttet bedrifthelsetjeneste gjennom Driv HMS og det er et fungerende AMU-utvalg.

Kartlegging av levarandørkjeden:

Virksomheten utfører en kartlegging av våre Leverandører for å minske risikoen for negative konsekvenser.

Leverandører Lokalt
Oppdal/Trøndelag
Norge Utenlands
Anleggsmaskiner / Maskinservice 4 4  
Diesel og olje 2    
Eksplosiver   1  
Produksjonsutstyr   3 1
Rør og betongelementer 1    
Transport 2 6  
Verkstedtjenester 3    
Strøm 1    
El.inst. 2    
Bank, leasing og forsikring 2 4  
Kontorrekvisita / IKT 2 5  
Helse 2    
Renhold 1    

Når det gjelder vurdering av mulig risiko, er det tatt utgangspunkt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin informasjon
om produktkategorier med middels og høy risiko for brudd på grunnleggende menneskeretigheter og anstendige arbeidsforhold.

Oppdal Sten og datterselskaper vurderer våre leverandører basert på vår kunnskap om hva som leveres, hvorvidt leverandøren
svarer opp de krav som ligger i avtaler, og vår kunnskap om den enkelte leverandør forøvrig.

Vi er også opptatt av å bruke lokale leverandører der hvor dette finnes.

Petter Bye
Daglig leder
Oppdal Sten / Palmer Gotheim Skiferbrudd