Muring av Murblokk:

De fleste som skal sette opp en mur av murblokk trenger en anleggsgartner eller maskinentreprenør til utføre jobben, siden muren bør mures ved hjelp av gravemaskin, gjerne utstyrt med klo. Skal du selv utførejobben er det viktig at du innhenter informasjon fra fagfolk før du setter igang. Godt grunnarbeid er viktig for å få et godt sluttresultat. 


Murblokk finnes i 3 forskjellige bredde-/ dybdesorteringer, og den synlige kanten er enten en naturkant eller  den har spor av borhull. Tykkelsen varierer fra ca 12 til 60 cm. Hvilken bredde/ dybde som velges er avhengig av jordtrykket bak, og høyden på muren.

Før oppstart er det en fordel å ha et større utvalg murblokker å velge blant. Monteringsarbeidet blir enklere dersom blokkene legges utover, for da kan man lettere se hvilke blokker som passer godt sammen. Prøv å start med de bredeste/ dypeste blokkene. Det sikrer bedre stabilitet. Bruk smalere stein desto nærere du kommer toppen. La blokkene skrå litt innover mot hellingen/ bakveggen.

Prøv å varier høyden/tykkelsen på blokkene i det enkelte skift. Det er spesielt viktig å bryte tykkelsesmønsteret dersom muren er lang og høy. Det er også vanskelig å finne nok jevntykke murblokker. Dette særlig på slutten av prosjektet når utvalget av blokker blir mindre. Forskjellige tykkelser på blokkene i skiftene muren mer livfull og variert.

Endene på blokkene varierer en del. Det er derfor viktig å finne blokker som passer til hverandre. Murblokk er et røft produkt som fordrer forholdsvis store fuger både horisontalt og vertikalt. Steinblokker med skrå ender bør legges mot hverandre. En blokk med skrå ende kan også spaltes/ deles i to deler, slik at de skrå kantene kan legges mot hverandre etterpå.

Tenk på at muren skal ha et mest mulig likt utseende fra bunn til topp. Alle blokkene har særegne kanter. Noen er mer ru og røffe mens andre kan være forholdsvis slette og fine på den synlige kanten. Prøv derfor å fordel de ulike synlige kantene jevnt oppover i muren. Sluttresultatet vil blir da en fin mur med spill og variasjon.