Produksjonen

Det å hogge skifer er en kunst og et håndverk som krever flere års opplæring. Mange av våre ansatte har fagbrev som steinhuggere. Det å være steinhugger er et fysisk tungt arbeid. Oppdal Sten har derfor et stort fokus på tilrettelegging slik at hverdagen som steinhugger skal bli lettere.

Spaltemaskinen er en revolusjon som medfører en lettere hverdag for huggerne. Spaltemaskinen spalter opp blokkene til emner som huggerne videreforedler til ferdige produkter. Huggerne spalter fortsatt opp en del av blokkene. Etter hvert har Oppdal Sten som mål at dette kun skal gjøres ved hjelp av spaltemaskiner.

Bruddhellekløvere spalter opp små blokker til bruddheller i ulike varianter. Oppdal Sten har 4-5 bruddhellekløvere ansatt til enhver tid. I sommerhalvåret står disse og jobber oppi bruddet og i vinterhalvåret jobber de innendørs sammen med resten av produksjonen i Kåsenveien. Det plukkes store mengder tørrmur i bruddet gjennom hele året, så lenge været tillater det. Tørrmur har blitt til pga. forskyvninger i fjellet gjennom millioner av år. Forskyvningene har ført til sprekkdannelser som har gitt tørrmur den særegne kanten.